Oksijen

Oksijen Dünya Atmosferinde % 21 Oranında Bulunan Bir Gazdır. Oksijen Eldesi Ya Havada Yüksek Basınçta Sıvılaştırılarak Ya Da Hava Da Moleküler Seviyede Ayrıştırılarak Elde Edilir

Kullanım Alanları

METAL: metal sanayinde kaynak,kesme sistemlerinde yakıcı gaz olarak kullanılır. altın madenciliğinde,cam sanayinde, balık çiftliklerinde.
KİMYA: Ozon elde etmede,yanma verimliliğini artırmada.
TIP: sağlık kuruluşlarında ve hastanelerde kullanılır.

Oksijen Jeneratörü İle Yerinde Üretim

Kullanıcı Adresine Kurulan Tesis Atmosferden Emilen Havayı İstenilen Özellikte Hazırlandıktan Sonra Oksijen Jeneratörüne Gönderilerek Arzu Edilen Saflıkta Oksijen Gazı Kazanımına Dayanır. Faaliyet Alanımız Olan Psa Tipi Modüler Ve İkiz Kule Oksijen Jeneratörlerinde Moleküler Elek Yardımıyla Oksijen Gazının Havadan Ayrıştırılmasıdır.

% 90 % 93 % 95
OİKİ 8 2,5 2,5 2,5
OİKİ 16 4 4,9 4,8
OİKİ 24 8 7,8 7,7
OİKİ 32 10 9,7 9,1
OİKİ 40 13 12,7 12,5
OİKİ 48 15 14,9 14,8